North West European Lively Cities Placemaking Tour

Vanuit Van Hall-Larenstein hebben we met een groene caravan en studenten Management Buitenruimte vier partners van het Lively Cities project bezocht en activiteiten georganiseerd.

Studenten ontwikkelden hierbij vaardigheden zoals organiseren en het betrekken van bewoners bij de openbare ruimte. Daarbij maakten ze gebruik van de theorie over Placemaking zoals ontwikkeld door the Project for Public Spaces.

In Eindhoven is de caravan ingezet om ideeën bij bewoners op te halen voor het binnenterrein van het Buurtkantoor. Samen met bewoners en een groep Russische architectuurstudenten zijn plannen gemaakt voor het binnenterrein.

In Tournai hebben studenten op de Place Verte groene spelletjes georganiseerd voor kinderen van een nabijgelegen basisschool en laten zien hoe de schoolomgeving betrokken kan worden bij het onderwijs.

In Louvain-la-Neuve werden bezoekers van de stad (in het Frans!) ondervraagd over de kwaliteiten en kansen voor La Grande Place en Place des Wallons. Op basis van verschillende onderzoekstechnieken zijn de twee pleinen met elkaar vergeleken.

In Namen zijn tijdens het filmfestival activiteiten georganiseerd in de Jardin de la Maison de la Culture. Op deze manier konden ook andere doelgroepen kennis maken met deze bijzondere plek aan het water.

Zie voor meer informatie en de film de facebookpagina.