Groeven 3.0

Dit herinrichtingsplan voor drie zilverzandgroeven in Zuid-Limburg was mijn afstudeerproject van Hogeschool Larenstein. Ooit was het plan om deze groeven te gebruiken als vuilstort. In opdracht van de milieugroep Stort Westelijke Mijnstreek hebben we met meerdere studenten de recreatieve en ecologische mogelijkheden verkend. In mijn plan hebben de drie groeven alle drie een andere invulling: een speelbos, een landart project en een werklandschap. Ze zijn verbonden door een netwerk van wandel- en fietspaden die tegelijkertijd ook leefgebieden van de hazelmuis met elkaar verbinden.

Doel van het project was het agenderen van het belang en de mogelijkheden van deze mooie zandgroeven bij belanghebbenden, waaronder de gemeente Beek. Als onderdeel van het project hebben we ook een onderzoek gedaan naar reeds voltooide herinrichtingen van zandgroeven en een excursie georganiseerd naar Kikbeekbron bij Opgrimbie (België).