English for landscape professionals

Het vakgebied van de landschapsarchitectuur wordt steeds internationaler. Bureaus hebben vaker opdrachten in het buitenland en daarnaast is ook veel kennis binnen het vakgebied niet in het Nederlands voorhanden.

Vanwege mijn ervaring als docent Engels bij Hogeschool Utrecht in combinatie met mijn werk als landschapsontwerper ben ik in 2013 gevraagd om een cursus Engels te ontwikkelen speciaal gericht op het vakgebied van de tuin- en landschapsinrichting. De nadruk ligt op lees-, luister- en spreekvaardigheid.

Wil je zelf met je Engels aan de slag? Bedenk dat input voor output gaat: om goed te kunnen spreken en schrijven is het belangrijk voldoende te lezen en luisteren. Engelstalige internetdocumentaires over het vakgebied zijn een laagdrempelige manier om relevante taal tot je te nemen.

Voor links naar interessante lezingen, documentaires en series over openbare ruimte, tuin- en landschapsinrichting, architectuur en stedenbouw, zie deze Pinterestpagina.

Wil je eens kijken hoe het staat met je grammatica? Doe dan eens wat oefeningen op EnglishPage, of Taaldok.